Vi tänker annorlunda. Och bygger smartare.

Vi är ett modernt byggföretag i Stockholm som projekterar och bygger fastigheter åt beställare med höga kvalitetskrav.

 

 

2017 bestämde jag och ett antal branschkollegor oss för att starta ett nytt byggföretag.

Erbjuda men samtidigt utmana ​bygg​branschen med ett nytt och innovativt företag, max 20 anställda men med kapacitet att omsätta entreprenader upp till 400 miljoner per år. Jag hade vid tillfället jobbat i över 10 år på beställarsidan. Senast på fastighetsbolaget Einar Mattsson som affärsutvecklingschef och dessförinnan mer än 12 år inom olika entreprenadbolag i tjänster som platschef och arbetschef. Därför kändes det inspirerande att ta med mina erfarenheter vidare in i ett nytt företag.

Johan VD för NRGE.

Om oss

Att bygga ett modernt byggföretag.

Att bygga ett ​modernt ​byggföretag​ från grunden innebär många utmaningar men också många fördelar. Vi har möjligheten att organisera oss på ett betydligt mer effektivt sätt än ett traditionellt ​bolag och snabbare implementera och använda oss av ny teknik​ i våra byggprojekt och entreprenader​. Genom att flera av oss framgångsrikt i många år jobbat med affärsutveckling kan vi även, till skillnad från ett mer traditionellt byggföretag​, erbjuda utökade projekteringsuppdrag som även innefattar konceptutveckling och framtagande av detaljplaner.

Samlat har vi under åren skaffat oss ett stort nätverk av många kompetenta leverantörer​ inom bygg​. Tillsammans med dessa ser vi nu fram emot nya spännande ​bygg​projekt där vi får möjlighet att leverera hög kvalitet mer kostnadseffektivt än våra konkurrenter - ​via​ ​Smart Construction®.

Johan Norgren, VD

Följande kärnvärden utgör grunden för alla i vårt byggföretag.

Commitment

Genom ett driv mot resultat och genom att vara lyhörda skapar vi alltid de bästa förutsättningarna för att leverera högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Vi fullföljer och tar ansvar.

Passion

Vår passion för arkitektur, byggnation och utveckling ger energi och skapar nyfikenhet.

Joy

Vi tror att glädjen kommer när man fokuserat och målmedvetet jobbar för att uppnå våra gemensamma mål. Med resultatet kommer glädjen.

Organisationsmodell

Organisation

Vi arbetar i en organisation med ett väl utvecklat samarbete och kan på ett effektivt sätt dra nytta av varandras kompetenser.

En bra kommunikation och nära dialog med både interna och externa parter skapar goda förutsättningar för att leverera lönsamma​ ​bygg​projekt. NRGE Lean Management säkerställer en produktion med högsta kvalitet och bästa utnyttjande av resurser.

Arbetsmodellen inom vårt ​byggföretag​ leder till minskat slöseri, ett mer effektivt arbetssätt och en ökad kundnöjdhet – Smart Construction®.

Se organisationsschema
  Mejla oss