Erbjudande

Vi är ett modernt byggföretag i Stockholm som projekterar och bygger fastigheter åt beställare med höga kvalitetskrav.

NRGE erbjuder kostnadseffektiva totalentreprenader från projektering till nyckelfärdiga hus. Vi medverka gärna tidigt i processen för att tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla den mest kostnadseffektiva produkten.

Som byggföretag erbjuder vi:

  • Projektering​
  • Byggentreprenad

Genom vårt unika verksamhetssystem – Smart Construction® – minimeras risken för byggfel under produktionen. Ett omfattande system där samtliga av byggnationens delar noggrant avprovas och kontrolleras under byggprojektets gång.