Erbjudande

NRGE projekterar och bygger fastigheter åt långsiktiga beställare med höga kvalitetskrav.

Genom marknadsledande specialistkunskap erbjuder vi kostnadseffektiva totalentreprenader från projektering till nyckelfärdiga hus. Med vår specialkunskap inom stomsystem, installationer och inredning kan vi erbjuda värdefull rådgivning för att tillsammans med våra kunder utveckla den mest optimala och kostnadseffektiva produkten. Vi har en väl utvecklad metod där vi i ett tidigt skede kan erbjuda träffsäkra kalkyler för att prissätta olika lösningar och idéer.

  • Rådgivning och konsultation
  • Projektering
  • Byggentreprenad

Genom vårt unika kontrollsystem – Smart Construction® – minimeras risken för byggfel under produktionen. Ett omfattande system där samtliga av byggnationens delar noggrant avprovas och kontrolleras under projektets gång.