Miljö

Vi lägger stor omsorg vid att välja material med hög kvalité och låg miljöbelastning.

Genom att aktivt arbeta med LCC-kalkyler skapar vi de bästa förutsättningarna för att säkerställa rätt materialval både utifrån ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Genom att på ett smartare och mer effektivt sätt utnyttja byggmaterial kan man spara stora mängder energi. Vi har i vissa projekt, i motsats till konventionella lösningar, lyckats minska mängden betong i stomsystemet med upp till 30%, vilket både sänker CO2-belastningen vid tillverkning och antalet transporter.

Vi certifierar oss enligt BF9K och vår ambition är även att bidra till en bättre miljö genom en årlig avsättning till Världsnaturfonden WWF.