Miljö

Vi är ett ​byggföretag​ som lägger stor omsorg vid att välja material med hög kvalité och låg miljöbelastning.

Genom att aktivt arbeta med LCC-kalkyler skapar vi de bästa förutsättningarna för att säkerställa rätt materialval både utifrån ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi utvecklar även metoder för att på ett smartare och mer effektivt sätt utnyttja byggmaterial​, och därigenom spara stora mängder energi. Vi har i vissa​ ​bygg​projekt, i motsats till konventionella lösningar, lyckats minska mängden betong i stomsystemet med upp till 30%, vilket både sänker CO2-belastningen vid tillverkning och antalet transporter.

Vi certifierar vårt ​byggföretag​ ​enligt BF9K och vår ambition är även att bidra till en bättre miljö genom en årlig avsättning till Världsnaturfonden WWF.