Miljö

Vi är ett ​byggföretag​ som lägger stor omsorg vid att välja material med hög kvalité och låg miljöbelastning.

Genom att aktivt arbeta med LCC-kalkyler skapar vi de bästa förutsättningarna för att säkerställa rätt materialval både utifrån ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi utvecklar även metoder för att på ett smartare och mer effektivt sätt utnyttja byggmaterial​, och därigenom spara stora mängder energi. Vi har i vissa​ ​bygg​projekt, i motsats till konventionella lösningar, lyckats minska mängden betong i stomsystemet med upp till 30%, vilket både sänker CO2-belastningen vid tillverkning och antalet transporter.

Vårt byggföretag är certifierat​ ​enligt BF9K.  Vi bidrar även med miljöarbete genom en årlig avsättning till Världsnaturfonden WWF.

Här kan du ladda ner hela vår KMA-policy.