Vi arbetar i en organisation med ett välutvecklat samarbete & kan på ett effektivt sätt dra nytta av varandras kompetenser. Läs …

Organisation

Vi arbetar i en organisation med ett väl utvecklat samarbete och kan på ett effektivt sätt dra nytta av varandras kompetenser.

En bra kommunikation och nära dialog med både interna och externa parter skapar goda förutsättningar för att leverera lönsamma​ ​bygg​projekt. NRGE Lean Management säkerställer en produktion med högsta kvalitet och bästa utnyttjande av resurser. 

Arbetsmodellen inom vårt ​byggföretag​ leder till minskat slöseri, ett mer effektivt arbetssätt och en ökad kundnöjdhet – Smart Construction®.

NRGE - Ditt byggföretag i Stockholm - Vår organisationsstruktur

Följande kärnvärden utgör grunden för alla i vårt byggföretag.

Commitment
Genom ett driv mot resultat och genom att vara lyhörda skapar vi alltid de bästa förutsättningarna för att leverera högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Vi fullföljer och tar ansvar.

Passion
Vår passion för arkitektur, byggnation och utveckling ger energi och skapar nyfikenhet.

Joy
Vi tror att glädjen kommer när man fokuserat och målmedvetet jobbar för att uppnå våra gemensamma mål. Med resultatet kommer glädjen.