Organisation

Vi arbetar i en organisation med ett väl utvecklat samarbete och kan på ett effektivt sätt dra nytta av varandras kompetenser.

En bra kommunikation och nära dialog med både interna och externa parter skapar goda förutsättningar för att leverera lönsamma projekt. NRGE Lean Management säkerställer en produktion med högsta kvalitet och bästa utnyttjande av resurser. Arbetsmodellen leder till minskat slöseri, ett mer effektivt arbetssätt och en ökad kundnöjdhet – Smart Construction®.

Organisation

Följande kärnvärden utgör grunden för alla i vårt företag.

Commitment 
Genom ett driv mot resultat och genom att vara  lyhörda skapar vi alltid de bästa förutsättningarna för att leverera högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Vi fullföljer och tar ansvar. 

Passion 
Vår passion för arkitektur, byggnation och utveckling ger energi och skapar nyfikenhet.  

Joy 
Vi tror att glädjen kommer när man fokuserat och målmedvetet jobbar för att uppnå våra gemensamma mål. Med resultatet kommer glädjen.