Butiksplan, Stadsporten

2020-09-21

Nu påbörjar vi montage av betongelement i Gatuplan. Gatuplanet inrymmer plats för 11 butiker och restauranger.