Vi tänker annorlunda. Och bygger smartare.

Vi är ett modernt byggföretag i Stockholm som projekterar och bygger fastigheter åt beställare med höga kvalitetskrav.

Nrge erbjuder

Byggentreprenad & Projektering

Vi är ett modernt byggföretag i Stockholm som projekterar och bygger fastigheter åt beställare med höga kvalitetskrav. NRGE erbjuder kostnadseffektiva totalentreprenader från projektering till nyckelfärdiga hus. Vi medverkar gärna tidigt i processen för att tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla den mest kostnadseffektiva produkten.

Genom vårt unika verksamhetssystem – Smart Construction® – minimeras risken för byggfel under produktionen. Ett omfattande system där samtliga av byggnationens delar noggrant avprovas och kontrolleras under byggprojektets gång.