Markterrasering, Stadsporten

2020-04-15

Sprängning och borttransport av ca. 10 000m3 berg är nu avlutat. Vi påbörjar nu markterraseringen för bottenplattan som beräknas klar om ca. 1 månad.